Najczęściej zadawane pytania

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie możliwość kontroli dokumentacji księgowej przez Urząd Skarbowy. Jak zatem kontrola skarbowa przebiega, jeśli siedzibą firmy jest Wirtualne Biuro?
Przede wszystkim o miejscu dostępności dokumentów księgowych jesteśmy zobowiązani poinformować w Urzędzie Miasta podczas rejestrowania firmy. Wobec tego – rejestrując firmę w Wirtualnym Biurze informujemy, że nasze dokumenty znajdują się w siedzibie biura rachunkowego. W większości przypadków Urząd Skarbowy powiadamia listownie o planowanej kontroli. Zawiadomienie zawiera dane kontrolera oraz prośbę o umówienie się telefoniczne na dzień kontroli. Codzienne przekazywanie korespondencji jest jedną z podstawowych usług Wirtualnego Biura, tak więc zawiadomienie na pewno trafi w Wasze ręce - będziecie mogli się z nim zapoznać i odpowiednio przygotować.


Często pojawia się obawa o postrzeganie przez Urząd Skarbowy firm posiadających Wirtualne Biuro. Czy wpływa to na wynik kontroli?
Posiadanie Wirtualnego Biura nie wpływa negatywnie na prowadzenie kontroli przez urzędnika US. Szybki rozwój sieci Wirtualnych Biur jest naturalnym następstwem optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wśród przedsiębiorców.


Gdzie przechowujemy dokumenty księgowe jeżeli korzystamy z usług Wirtualnego Biura?
Ważną informacją jest to, że kontrola Urzędu Skarbowego odbywa się w miejscu przechowywania dokumentów rachunkowych, a więc w biurze rachunkowym. Wskazanie prawidłowego miejsca przechowywania dokumentów księgowych zapewnia pozytywny przebieg kontroli skarbowej. W przypadku kiedy zostaliśmy poinformowani o kontroli Urzędu Skarbowego możemy przeprowadzić kontrolę w salach konferencyjnych, które również stanowią część oferty Wirtualnego Biura.


O czym jeszcze warto pamiętać w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego?
Kontroler ma dostęp jedynie do dokumentów do których jest upoważniony, ma również prawo sporządzenia kopii tych dokumentów. Nie obawiajmy się – najczęściej nawet jeżeli Urząd Skarbowy znajdzie nieścisłości w dokumentacji żąda ich wyjaśnień i poucza jak uniknąć błędów w przyszłości.